publicerad: 2021  
stabbur stabburen stabburar
stabbur·en
substantiv
stabb´ur
ålderdomligt visthusbod på stolpar
belagt sedan 1642; bildn. till stav 1 i bet. 'stolpe' och bur i bet. 'förråd'; jfr ur­sprung till fatabur