publicerad: 2021  
startnyckel startnyckeln startnycklar
start|­nyckl·ar
substantiv
[sta`rt-] el. [start`-]
nyckel som an­vänds för att starta motor i bil eller dylikt
vrida om start­nyckeln
belagt sedan 1936