publicerad: 2021  
startspjäll start­spjället, plural start­spjäll, bestämd plural start­spjällen
start|­spjäll·et
substantiv
[sta`rt-] el. [start`-]
choke
belagt sedan 1941