publicerad: 2021  
stava av stavade stavat
verb
stava a´v
ofta fast sammansättn., se avstava dela (ord) vid ordleds- eller stavelsegräns i sam­band med text­produktion så att ordets senare del förs till följande rad
någon/något stavar av (något)
någon stavar av (något)
något stavar av (något)
texten har stavats av med hjälp av ett av de vanligaste avstavnings­programmen
äv. om att dela upp ett ord full­ständigt (vid alla ordleds- el. stavelsegränserna)
ordet "bekvämlighet" stavas av "be-kväm-lig-het"
belagt sedan 1860
stava avavstavning