publicerad: 2021  
stavning stavningen stavningar
stav·ning·en
substantiv
sta`vning
sätt att stava visst ljud el. visst ord
stavningsreform; gammalstavning
stavning (av något)
problemen med sje-ljudets stavning; stavning av främmande ord
äv. det att stava rätt
hon var dålig i stavning
belagt sedan 1681