publicerad: 2021  
steg steget, plural steg, bestämd plural stegen
steg·et
substantiv
1 en­staka förflyttning och ned­sättning av foten vid gång, löpning eller dans ibland med ton­vikt på det upp­komna ljudet
SE stiga 1 JFR kliv
steglängd; danssteg; fotsteg
korta steg; långa steg; ta ut stegen ordentligt; sakta stegen; gå med lätta steg; det är svåra steg i tango; ettåringen har tagit sina första stapplande steg; hästen tog några steg bak­åt; de styrde stegen mot bar­disken; det hördes steg i trappan
äv. som ett informellt längd­mått mot­svarande knappt 1 meter
bordet stod några steg från dörren
äv. bildligt
det kan vara kort steg från genialitet till galenskap
spec. om handling, åt­gärd eller dylikt
mötet var ett steg i rätt riktning; Den första fasen är nu av­slutad. Nästa steg blir att ...; hennes på­stående är intressant, men jag skulle faktiskt vilja gå ett steg längre
äv. om del av apparat som har viss funktion i ett förlopp
förstärkarsteg; raketsteg; slutsteg
de små stegens tyranni se tyranni
hålla jämna steg med någon/något hålla samma takt som någon/någotden lille försökte förgäves hålla jämna steg med fadern ○ äv. bildligtlag­stiftarna har svårt att hålla jämna steg med den tekniska ut­vecklingen
ligga steget före ha kommit längreofta i konkurrens­situation: det gäller att ligga steget före marknaden för att hinna investera i de rätta god­bitarna
mått och steg se mått
steg för steg successivtsteg för steg har de förvandlat sitt familje­slott till ett elegant hotell
ta första steget ta (det in­ledande) initiativethon tog första steget och frågade om han ville gå med och fika
ta steget fullt ut full­följa viss handling och ta konsekvenserna av denhon började studera teologi och bestämde sig sen för att ta steget fullt ut och bli präst
belagt sedan 1420–50 (S[anct] Patriks-Sagan); fornsvenska stigh; till stiga
2 (plant, våg­rätt) naturligt element i trappa el. liknande an­ordning
fotsteg; trappsteg; vagnssteg
belagt sedan 1541