publicerad: 2021  
steroid steroiden steroider
stero·id·en
substantiv
steroi´d
vanligen plur. typ av fett­substans som om­fattar många fysiologiskt viktiga ämnen t.ex. steroler, gall­syror och flera hormoner
anabola steroider hormoner med vävnads­uppbyggande verkansärsk. om (nu­mera förbjudna) muskel­uppbyggande, syntetiskt fram­ställda preparat, anv. in­om elit­idrotten: hon stängdes av i två år efter att ha tagit anabola steroider
belagt sedan 1946; bildn. till sterol och grek. -eide´s 'som liknar'