publicerad: 2021  
stimulera stimulerade stimulerat
verb
stimule´ra
öka verksamheten hos (kropps)organ eller dylikt
någon/något stimulerar (någon/något) (med/till något/att+verb)
någon stimulerar (någon) (med något)
någon stimulerar (någon) (med att+verb)
någon stimulerar (någon) (till något)
någon stimulerar (någon) (till att+verb)
någon stimulerar (något) (med något)
någon stimulerar (något) (med att+verb)
någon stimulerar (något) (till något)
någon stimulerar (något) (till att+verb)
något stimulerar (någon) (med något)
något stimulerar (någon) (med att+verb)
något stimulerar (någon) (till något)
något stimulerar (någon) (till att+verb)
något stimulerar (något) (med något)
något stimulerar (något) (med att+verb)
något stimulerar (något) (till något)
något stimulerar (något) (till att+verb)
någon/något stimulerar (någon/något att+verb)
någon stimulerar (någon att+verb)
någon stimulerar (något att+verb)
något stimulerar (någon att+verb)
något stimulerar (något att+verb)
medel som stimulerar hjärtat; kokain stimulerar köns­driften
äv. med av­seende på person el. själslig funktion öka aktiviteten hos
stimulera fantasin; en stimulerande guide; ett stimulerande arbete; hon försökte stimulera eleverna till själv­ständigt tänkande; han blev all­tid stimulerad av hennes sällskap
spec. ekonomi
regeringen ville stimulera bostadsbyggandet med speciella skatte­lättnader
belagt sedan 1764; av lat. stimula´re 'sticka; egga'; jfr ur­sprung till stimulus
stimulerastimulerande, stimulering, stimulans