publicerad: 2021  
streta stretade stretat
verb
stre`ta
1 arbeta hårt
någon stretar (någonstans) (med någon/något)
någon stretar (någonstans) (med någon)
någon stretar (någonstans) (med något)
bonden stretade på sin åker
spec. ofta med partikelnemot spänna sina krafter för att komma fram eller för att göra mot­stånd
någon stretar (emot) (sätt)
hunden stretade i kopplet; de stretade upp­för backen med sina cyklar; borta­laget stretade emot bra men förlorade till sist knappt
äv. i fråga om själslig an­strängning ofta med partikelnemot
barnen stretade emot i det längsta när föräldrarna ville att familjen skulle flytta
belagt sedan 1637; sv. dial. streta 'skreva med benen; an­stränga sig'
2 spreta
något stretar (någonstans)
hår­testarna stretade åt alla håll
belagt sedan 1772
stretastretande