publicerad: 2021  
stråldos strål­dosen strål­doser
strål|­dos·en
substantiv
strå`ldos
mängd strålningsenergi som absorberas per massenhet i en bestrålad kropp
belagt sedan 1930