publicerad: 2021  
styrekonom styr­ekonomen styr­ekonomer
styr|­eko·nom·en
substantiv
sty`rekonom
tjänste­man på ekonomi­sidan i före­tag, med kontrollerande och analyserande upp­gifter särsk. i an­slutning till redo­visningen
belagt sedan 1994