publicerad: 2021  
ställföreträdare ställ­företrädaren, plural ställ­företrädare, bestämd plural ställföreträdarna
ställ|­före·träd·ar·en
substantiv
ställ`företrädare
person som (till­fälligt) er­sätter en annan person i viss funktion
påven betraktas av katolikerna som Guds ställ­företrädare på jorden
belagt sedan 1828