publicerad: 2021  
stöld stölden stölder
stöld·en
substantiv
det att stjäla
stöldförsäkring; stöldrisk; stöldsäker; bagagestöld; bilstöld; fickstöld
stöld (av något) (från någon/något)
stöld (av något) (från någon)
stöld (av något) (från något)
grov stöld; han är miss­tänkt för stöld
spec. i kort­spels­sammanhang
hjärterstöld
äv. med ton­vikt på resultatet
an­mäla stölden; dagen där­på upp­täcktes stölden
äv. bildligt
intellektuell stöld
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska styld; bildn. till stjäla