publicerad: 2021  
sub-
förled
under-
MOTSATS super-
subkultur; submarin; substandard
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska sub- (i subdiakn 'subdiakon, underdiakon'); av lat. sub´ 'under'