publicerad: 2021  
subarktisk subarktiskt subarktiska
sub·arkt·isk
adjektiv
subar´ktisk
som har att göra med om­råden som gränsar till Arktis
Sibiriens subarktiska region
belagt sedan 1837