publicerad: 2021  
subjektiv subjektivt subjektiva
sub·jekt·iv
adjektiv
[sub´-] el. [-i´v]
1 som mest tar hän­syn till egna värderingar (och förut­fattade meningar) vid bedömning eller dylikt
hon var subjektiv och fördoms­full i sina om­dömen
äv. om handling eller dylikt
subjektiva värderingar
belagt sedan 1841
2 som har att göra med subjektet i en sats
i satsen "Olle är lärare" är "lärare" subjekts­predikativ, traditionellt även kallat "subjektiv predikats­fyllnad"
belagt sedan 1834