publicerad: 2021  
successiv successivt successiva
suc·cess·iv
adjektiv
[suk´s-] el. [-i´v]
som sker undan för undan, i etapper om ut­veckling eller dylikt
en successiv förbättring av hennes hälso­tillstånd; hans oro minskade successivt (adverbial)
äv. som sker stegvis
en successiv omorganisation; en successiv förkortning av arbets­tiden
belagt sedan 1776; av lat. successi´vus med samma betydelse, till success´us, se ur­sprung till succé