publicerad: 2021  
1sula sulan sulor
sul·an
substantiv
su`la
1 under­sida av sko
korksula; lädersula; rågummisula; skosula
hål i sulan; ett par stadiga skor med stöt­dämpande sula; inga svarta sulor i gymnastiksalen
äv. lös­tagbart skoinlägg
fårskinnssula; innersula
äv. under­sida av fot
äv. bildligt under­sida av stryk­järn
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska sula, sola; gemensamt germanskt ord, nära besläktat med lat. sol´ea 'sandal; grundstock' och sol´um 'mark; under­lag'
2 typ av stor, lång­vingad havs­fågel som har spetsig näbb och som häckar på klippiga oceaniska öar och kuster
sulorna kan dyka ända ner till 30 meter under vatten­ytan
belagt sedan 1828; jfr no. sula, isl. súla med samma betydelse; trol. till no. sula 'klave; kluven stolpe' (efter stjärtens form)
2sula sulade sulat
verb
su`la
sätta (ny) sula på
någon sular något
sula skor
belagt sedan 1518 (i sms.; (Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm)) fornsvenska sula; till 1sula 1
sulasulande, sulning