publicerad: 2021  
supplement supplementet, plural supplement, bestämd plural supplementen
supple·ment·et
substantiv
supplemen´t
tillägg
(någots) supplement ett supplement (till något)
sär­skilt om tilläggsband till bok­verk
vissa helt färska upp­gifter står i uppslags­verkets supplement
belagt sedan 1664; av lat. supplemen´tum 'ersättning; fyllnad'; till supplera