publicerad: 2021  
supremati suprematin
suprem·atin
substantiv
supremati´
överhöghet
ibland äv. kvalitativ över­lägsenhet
den amerikanska efterkrigsvetenskapens absoluta supremati
belagt sedan 1839; bildn. till lat. supre´mus 'överst'