publicerad: 2021  
svabba svabbade svabbat
verb
svabb`a
tvätta (golv) med svabb
svabba något
svabba golv; svabba däcket
belagt sedan 1741; av engelska swab 'svabba; svabb'; samma ord som sv. dial. svabba 'söla; plaska'; trol. av ljud­härmande urspr.
svabbasvabbande, svabbning