publicerad: 2021  
svank svanken äv. svanket, plural svankar äv. svank, bestämd plural svankarna äv. svanken
svank·en
substantiv
inåt­böjt parti av rygg­raden ovan­för kors­ryggen el. i hals­ryggen (hals­kotorna)
pressa ut svanken
belagt sedan 1780; sv. dial. svank 'svankryggig; fördjupning; sänka i marken'; besläktat med svacka