publicerad: 2021  
sveamål svea­målet, plural svea­mål, bestämd plural svea­målen
svea|­mål·et
substantiv
sve`amål
typ av dialekt som (huvud­sakligen) talas i Svea­land
() sveamål
dialektologer talar om norr­ländska mål, svea­mål, göta­mål och sydsvenska mål
belagt sedan 1643; se ur­sprung till svear