publicerad: 2021  
sviter plural
svit·er
substantiv
svi`ter
ogynnsamma efter­verkningar av sjukdom, skada eller dylikt
sviter (av/efter något)
sviter (av något)
sviter (efter något)
han dog i sviterna av lung­inflammationen
äv. ekonomi
sviterna av den allvarliga konjunkturnedgången har ökat efter­frågan på mindre och billigare bo­städer
belagt sedan 1792; till svit