publicerad: 2021  
svågerlag svåger­laget
svåger|­lag·et
substantiv
svå`gerlag
släktskaps­förhållande mellan svågrar eller mellan svåger och svägerska
belagt sedan 1685