publicerad: 2021  
svärd svärdet, plural svärd, bestämd plural svärden
svärd·et
substantiv
svä´rd
ett längre, en- eller tvåeggat hugg- och stickvapen
svärdsfäste; svärdsklinga; svärdsspets; bronssvärd
han drog sitt svärd; han stack svärdet i skidan
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska svärþ; gemensamt germanskt ord av ovisst urspr.
Han drog sitt svärd från bälte
och bröt i striden fram. Esaias Tegnér, Karl XII (1818)