publicerad: 2021  
svärmare svärmaren, plural svärmare, bestämd plural svärmarna
svärm·ar·en
substantiv
svär`mare
1 typ av fjäril med kraftig, spol­formad kropp, långa smala framvingar och små bakvingar före­trädesvis kvälls- och natt­flygare
svärmarfjäril; ligustersvärmare; snabelsvärmare
belagt sedan 1876
2 idealistisk men verklighets­främmande person
en svärmare som drömde om en världs­regering
äv. ut­vidgat drömmare
belagt sedan 1541