publicerad: 2021  
svävare svävaren, plural svävare, bestämd plural svävarna
sväv·ar·en
substantiv
svä`vare
far­kost som kan färdas på låg höjd över mark eller vatten
svävare i trafik över Engelska kanalen
äv. om (tåg­liknande) färd­medel som drivs fram­åt (över betong­balkar) av starka magnet­fält
belagt sedan 1963