publicerad: 2021  
sydvart
syd|­vart
adverb
sy´dvart
mot söder i fråga om rörelse el. riktning till sjöss
SYN. söderut
segla syd­vart; strömmen sätter syd­vart
äv. i fråga om befintlighet söder om något annat
syd­vart om fyren
belagt sedan ca 1700; jfr ur­sprung till nordvart