publicerad: 2021  
syndrom syndromet, plural syndrom, bestämd plural syndromen
syn·drom·et
substantiv
[-drå´m]
grupp av symtom som är typiska för viss sjukdom
hasardspelsyndrom; paniksyndrom; tvångssyndrom; uppgivenhetssyndrom; utmattningssyndrom
post­traumatiska syndrom
Downs syndrom en intellektuell funktions­nedsättning orsakad av kromosom­rubbning
belagt sedan 1904; av grek. syndrome´ 'samman­fall'