publicerad: 2021  
synkron synkront synkrona
syn·kron
adjektiv
[-krå´n]
samtidig
spec. i fysikaliska samman­hang som all­tid mot­svarar en bestämd fas i visst förlopp om fas i visst annat förlopp
spec. äv. språk­vetenskap
synkron språkforskning
belagt sedan 1830; till grek. syn´ 'till­sammans' och khron´os 'tid'; jfr ur­sprung till kronisk