publicerad: 2021  
synoptisk synoptiskt synoptiska
syn·opt·isk
adjektiv
[-åp´-]
översiktlig
äv. som visar originaltext och över­sättning på samma upp­slag
synoptiska evangelierna se evangelium
belagt sedan 1817