publicerad: 2021  
syre syret
O
syr·et
substantiv
sy`re
ett färg- och luktlöst, gas­formigt grund­ämne som är den viktigaste bestånds­delen i luft och tas upp i blodet vid andningen viktigt vid all förbränning, särsk. hos levande organismer
JFR oxygen
syrebrist; syretillförsel
de röda blod­kropparna transporterar syre; växterna förbrukar kol­dioxid och av­ger syre; blodet hade inte fått till­räckligt med syre och huden hade blåfärgats
belagt sedan 1795; svenskt ord, bildat till sur