publicerad: 2021  
1syssla sysslan sysslor
syssl·an
substantiv
syss`la
1 göromål
sysslolös; bisyssla; fritidssyssla
dagliga sysslor; praktiska sysslor i hemmet
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska sysla 'göro­mål; befattning; ämbetsdistrikt'; till 2syssla 1
2 något ålderdomligt i vissa sammansättn. anställning
portvaktssyssla; vaktmästarsyssla
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
3 typ av orkidé med lansett­lika blad och stora blommor utan sporre
rödsyssla; svärdsyssla
sysslorna till­hör vår växt­världs yppersta skönheter
belagt sedan 1890; av oklart urspr.
2syssla sysslade sysslat
verb
syss`la
1 vara i verksamhet med något
någon sysslar med något/att+verb
någon sysslar med något
någon sysslar med att+verb
hon sysslade med jul­förberedelser; på fri­tiden sysslade han med folk­musik
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska sysla 'ut­rätta'; nordiskt ord
2 (yrkes­mässigt) ägna sig åt
någon sysslar med något/att+verb
någon sysslar med något
någon sysslar med att+verb
på sin nya arbets­plats ska hon främst syssla med personal­frågor
belagt sedan ca 1745
sysslasysslande, 1syssla