publicerad: 2021  
systemfel system­felet, plural system­fel, bestämd plural system­felen
syst·em|­fel·et
substantiv
syste`mfel
(allvarligt) fel i system spec. i data­system
spec. äv. i sam­hälleligt regel­system eller dylikt
mängder av system­fel gör att svensk forskning inte resulterar i framgångs­rika före­tag
belagt sedan 1986