publicerad: 2021  
1
adverb
1 på detta sätt
så gick det till när hon gjorde sitt livs affär
äv. på ett sådant sätt
gör så som jag säger; han är så stor som en dörr
äv. med försvagad betydelse, med konstaterande av att något är av­slutat
så, nu är jag färdig
då så se
hur så? se hur
så till sägandes se säga
så (ända) in i vassen se vass
än si, än så se si
belagt sedan 800–900-talet (runristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)); runform sua, fornsvenska sva, so (obetonat); gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.
2 ofta betonat i den ut­sträckning som ibland fram­går av samman­hanget
det var så varmt att de svettades; går de all­tid och lägger sig så sent?
äv. ofta obetonat i stor ut­sträckning
JFR 2vad
hon är så rar; tack så mycket; så gammal han har blivit; åh, så gott!
äv. försvagat till rent utfyllnads­ord var­dagligt
rätt så stor; ganska så liten
nog så se nog
så långt någon kan se långt
så länge se länge
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
3 under sådana om­ständigheter blir följden att för att markera följd eller dylikt av det som sägs i en framförställd bi­sats
JFR 1då 2
om det regnar, så blir det blött; om man är uppe sent på kvällen, så blir man ofta trött nästa dag; om alla har kommit, så kan vi börja; kom, så får du se
äv. var­för, och där­för
hon var sjuk, så han fick åka ensam
äv. allt­så, följaktligen
så du vill inte, när allt kommer om­kring
belagt sedan 1430–50 Fem Mose böcker
4 sedan
först kom mamman, så barnen
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
2
pronomen
detta
i så fall
(ja­så), på så sätt se sätt
på så vis se vis
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); se ur­sprung till 1!!
3
subjunktion
med följden (att)
JFR och 2
han åt så (att) han blev sjuk; hon frös så (att) hon skakade
belagt sedan 1345 (stadga utfärdad av kung Magnus om regler för frälset m.m. (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska sva at
4
interjektion
1 jaha som ut­tryck för mild förvåning eller dylikt
så, det var intressant att höra
belagt sedan 1788; till 1!!
2 var lugn, det ordnar sig som tröstande ut­tryck
SYN. seså 2
så, så, gråt inte!
belagt sedan 1609
5 sådde sått, presens sår
verb
placera frön av (viss växt) i jord för att de ska gro
MOTSATS skörda JFR plantera, såning
någon sår något
så vete; så gräs
äv. med av­seende på fröna
så blom­frön
äv. med av­seende på jord eller dylikt beströ med frön
SYN. beså
så åkern
äv. bildligt
så miss­tro och hat i människors hjärtan
så sin vild­havre se vildhavre
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska sa; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. ser´ere 'så'; jfr ur­sprung till säd
sående, såning, sådd
6 sån såar
så·ar
substantiv
stort, runt och öppet kärl
vattenså
belagt sedan 1316 (öppet brev utfärdat av kaniken Sigmund i Linköping om bortarrendering av gård och inventarier (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska sa(r); trol. till 5