publicerad: 2021  
sänghalm säng­halmen
säng|­halm·en
substantiv
säng`halm
mest historiskt halm till under­lag i säng
äv. om säng (med tanke på erotik) skämtsamt
rulla runt i säng­halmen
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska siänga halmber