publicerad: 2021  
säregen säreget säregna
sär|­egen
adjektiv
`regen
ofta med an­tydan om positiv el. negativ värdering beskaffad på ett av­vikande eller karakteristiskt sätt
säregen (för någon) (att+verb)
hon hade ett sär­eget sätt; frukten hade en sär­egen smak; öns sär­egna natur
belagt sedan 1844; till sär- och egen