publicerad: 2021  
särla
sär·la
adverb
`rla
ålderdomligt sent på dagen
MOTSATS 1arla
arbeta från arla till särla
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska sirla, serla; besläktat med sist