publicerad: 2021  
särställning sär­ställningen sär­ställningar
sär|­ställ·ning·en
substantiv
`rställning
sär­skild (fram­trädande) position för person el. före­teelse
Bellman in­tar en sär­ställning bland 1700-talets svenska författare
belagt sedan 1884