publicerad: 2021  
söderut
söd·er|­ut
adverb
´derut
äv. två ord i riktning mot söder i fråga om rörelse el. in­riktning
SYN. sydvart
resa söder­ut; ha ut­sikt söder­ut
äv. med inne­börd av befintlighet med läge söder om något
längre söder­ut ligger parken
belagt sedan 1469 (Heliga Mechtilds uppenbarelser); fornsvenska sudher ut