publicerad: 2021  
sötvatten sötvattnet
söt|­vatt·net
substantiv
`tvatten
vatten som inte är salt­haltigt och före­kommer bl.a. i in­sjöar
sötvattensfisk; sötvattensväxt
hon var inte van vid att bada i söt­vatten
belagt sedan 1695