publicerad: 2021  
tabloid tabloiden tabloider
tablo·id·en
substantiv
tabloi´d
mindre, hanterligt format för dags­tidning förr särsk. för kvälls­tidningar, nu­mera all­mänt
äv. om mot­svarande dags­tidning
förr ibland ned­sättande med tanke på kvälls­press
tabloidpress
belagt sedan 1935; av engelska tabloid med samma betydelse