publicerad: 2021  
taktfast neutrum takt­fast, bestämd form och plural takt­fasta
takt|­fast
adjektiv
tak`tfast
som noga följer och markerar takten
takt­fasta steg; takt­fast marsch; takt­fasta kamp­sånger
belagt sedan 1807
O takt­fast, takt­fast!
O min år­tull, jag sliter dig takt­fast!
Finns inget hjälpande segel?
Stort är dödens skepp,
änd­lös raden av åror. Gunnar Ekelöf, Samothrake (i Non serviam, 1945); i dikten tänks hela mänskligheten (genom alla tider) samlad på ett skepp