publicerad: 2021  
tankesmedja tankesmedjan tankesmedjor
tanke|­smedj·an
substantiv
tank`esmedja
sär­skild grupp som gör djup­gående analyser och t.ex. ut­formar ideologi el. handlings­program
Timbro, närings­livets tanke­smedja; partiet har en egen tanke­smedja
belagt sedan 1898
Nu, grova smide från min tanke­smedja,
skall släggan gå och pröva vad du tål.
Jag vet, att länkar brista i din kedja,
men vet jäm­väl, att där finns ärligt stål.
Erik Axel Karlfeldt, Rim­smeden (i Fridolins visor, 1898)