publicerad: 2021  
tariff tariffen tariffer
tariff·en
substantiv
tariff´
förteckning över gällande priser och av­gifter in­om visst om­råde
frakttariff; godstariff
tull­verkets tariffer
äv. om storleken av en­skild av­gift
el­verket håller låga tariffer
belagt sedan 1703; via ita. av arab. tarīf 'kun­görande; taxa'