publicerad: 2021  
tattare tattaren, plural tattare, bestämd plural tattarna
tatt·ar·en
substantiv
tatt`are
starkt ned­sättande; något ålderdomligt person som till­hör den etniska gruppen resande
tattarsläkt
belagt sedan 1512 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska tartare, tater 'resande; rom'; av lågtyska tatere 'tatar; resande'; samma ord som tatar