publicerad: 2021  
tautologi tautologin tautologier
tauto·logi·er
substantiv
[taftologi´] el. [tautologi´]
fras eller yttrande där en och samma sak nämns i onödan två gånger i olika ord­vändningar
"lokala ortsmyndigheter" är en typisk tautologi
spec. om logisk sats som all­tid är sann
satsen A=A är en tautologi
belagt sedan 1697; bildn. till grek. tauto´ 'samma' och log´os 'tal'