publicerad: 2021  
teg tegen tegar
teg·en
substantiv
av­gränsad jord­remsa vid plöjning
äv. all­männare litet åker­stycke
några magra tegar runt huset
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska tegher; ev. urspr. 'an­visat om­råde' och besläktat med te sig