publicerad: 2021  
teknikfientlig teknik­fientligt teknik­fientliga
tekn·ik|­fient·lig
adjektiv
tekni`kfientlig
som har en miss­tänksam in­ställning till ny teknik
bli klassad som teknik­fientlig
belagt sedan 1949